Ukończone studia "Seksuologia Kliniczn
a". Opiekunem merytorycznym studiów był prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Program zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej /European Society for Sexual Medicine (ESSM), regularny udział w bieżących konferencjach .

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (European Psychiatric Association).

Absolwentka kursów specjalistycznych w
Harvard University - Medical school, Akredytacja europejska ( Europejska Unia Specjalistów Medycznych):
-„General Psychiatric Management for BPD”,, Leczenie zaburzeń osobowości typu borderline".
- „Assessment and Treatment of Anxiety". ,,Leczenie i diagnoza zaburzeń lękowych ".

Ukończony kurs „Terapia depresji ciężkiej”
Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Kursy kliniczne terapii par metodą Gottmana w "The Gottman Instytute" oraz
w "National Marrige Seminars- Clinical & Cuples Seminars". Ukończone wszystkie poziomy- w trakcie certyfikacji na międzynarodowego Terapeutę par metodą Gottmna.

Certyfikowany specjalista ds. wsparcia po traumie (Certified Trauma Support Specialist (CTSS)), certyfikat wydawany przez Trauma Institute International.

Certyfikowany międzynarodowy Konsultant psychoterapii pozytywnej.
Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

Terapia Behawioralna - kurs teoretyczno-praktyczny, akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.

Magister Psychologii
o specjalności Zdrowia i Rehabilitacji
na Uniwerystecie Kazimierza Wielkiego w 
o mnie image
Iwona Garbacz - ZnanyLekarz.pl