Większość programów leczenia uzależnień, koncentruje się na terapiach indywidualnych. Zarówno osoby uzależnionej jak i współuzależnionej. Partnerzy, osobno są kierowani do programów i grup, już na samym początku leczenia. Zwykle namawia się pary do rozwiązywania problemów związanych z relacjami osobno, nie w terapii w parze. Chodzi o to, aby pomóc jednostkom skoncentrować się na sobie- programie zdrowienia oraz wzmocnić odpowiednie granice poprzez przekierowanie uwagi z relacji w parze lub rodzinie do czasu, gdy indywidualne zdrowienie będzie dobrze ugruntowane.  Okazuje się jednak, że nie ma żadnego empirycznego poparcia dla tego szeroko rozpowszechnionego przekonania.

 W rzeczywistości badania potwierdzają dokładnie coś przeciwnego i włączenie partnera na wczesnym etapie procesu leczenia jest dobrym rozwiązaniem.

Powrót do zdrowia w parze zaczyna się od podkreślenia wagi wyzdrowienia indywidualnego lub samoopieki, ale nie zakładamy, że opieka indywidualna i opieka w związku wzajemnie się wykluczają. Odnosząc się do troski o związek w kontekście indywidualnej samoopieki, budujemy powrót do związku. Mówiąc prościej, powrót do zdrowia w parze dotyczy jednocześnie trzech zdrowień:  zdrowienia każdego partnera osobno jak  i zdrowienia  związku. Odzyskiwanie rodziny to kolejny element. Początek zdrowienia jest często traumatyczny dla obojga partnerów, a ponieważ związek pary wkracza na nowe i nieznane terytorium, porzucamy pary w momencie, gdy najbardziej potrzebują wsparcia, na początku zdrowienia ( w aktualnym modelu terapeutycznym). 

Jak powrót do zdrowia w parze odnosi się do powrotu do zdrowia po uzależnieniu?

Często mówi się, że uzależnienie to „choroba rodzinna”. Jeśli zrozumiemy, co to naprawdę oznacza, to włączenie partnera ma sens. Czasami ludzie zakładają, że powrót do zdrowia oznacza zaprzestanie używania substancji lub zaprzestanie kompulsywnego zachowania. Powrót do zdrowia w parze bierze pod uwagę znacznie więcej niż abstynencję od zachowań uzależniających i obejmuje rozwiązywanie problemów powstałych podczas aktywnego uzależnienia, mówienie o procesie powrotu do zdrowia oraz opracowanie planu działania na rzecz powrotu do zdrowia par zintegrowanych z życiem rodzinnym. 

Wiemy również, że satysfakcjonujący związek małżeński jest największym pojedynczym predyktorem pomyślnego, długoterminowego powrotu do zdrowia. 

Badania z tym związane przeprowadził  Dr Robert Navarra, który opracował program terapeutyczny zdrowienia w parach, relacyjny model oceny i leczenia uzależnień, który ukończyłam. 

Terapia Par i Rodzin, nosi tytuł Systemowe leczenie uzależnień w terapii par i rodzin . Terapia par w leczeniu alkoholizmu sięga lat 30., czyli trzy dekady przed ewolucją modeli systemowej terapii rodzinnej, które pojawiły się w latach 60., kiedy pionierzy tacy jak Claudia Black, Sharon Wegscheider- Cruise i Edward Kaufman podkreślili znaczenie rozwiązywania problemów małżeńskich i rodzinnych w leczeniu uzależnień.

Najlepiej opisać go jako zbiór modeli terapeutycznych, które mogą różnić się technikami, jednak wspólne podejścia systemowe to filozofia, zgodnie z którą skuteczne leczenie uzależnień podkreśla znaczenie funkcjonowania systemu pary i rodziny przed początkiem uzależnienia, jak i w trakcie uzależnienia, i w procesie zdrowienia .Istnieje bezpośrednia wzajemna zależność między wpływem rodziny na partnera uzależnionego i odwrotnie. Podejścia systemowe mają na celu pomóc parom i rodzinom przenieść się  „systemu uzależnionego” do „systemu zdrowiejącego par”.

Podstawowe cele w podejściu systemowym obejmują zajęcie się wzorcami komunikacji, rolami, zasadami, granicami, rozwiązywaniem problemów i zarządzaniem wpływu uzależnienia i zdrowienia. Łącząc terapię par Metodą Gottmana z Podejściem Rozwoju Rekonwalescencji Par, mamy to, co uważamy za oparte na badaniach, najnowocześniejsze podejście w relacyjnym podejściu do wychodzenia z uzależnienia.


Jakie konkretnie oceny i interwencje zostały wykorzystane w ramach Terapii Par Metodą Gottmana i jak one działają w ramach Wychodzenia  Pary z Uzależnienia?

Każda para, z którą pracuję, przechodzi tę samą ocenę, której używa terapia par Metodą Gottmana, ale poza tym dołączamy 15 narzędzi przeznaczonych dla problemów związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji, uzależnienia seksualnego czy uzależnienia od hazardu. Stwarzamy partnerom okazję do dyskusji, jak zintegrować zdrowienie z ich życiem w związkach. Interwencja ta obejmuje proces podejmowania decyzji, który pomaga partnerom określić obszary braku elastyczności, podstawowe potrzeby w zakresie naprawy komunikacji, jak i podejmowanie decyzji. 

Zajmuję się również pomaganiem parom w radzeniu sobie z traumą wynikającą z uzależnienia, rozwijaniu bliskości i bezpieczeństwa w związku z koncentracją na wyzdrowieniu, znając różnicę między współzależnością a nadmierną kontrolą oraz radzenie sobie z konfliktem. Wszystkie te interwencje mają na celu pomóc parom wspierać indywidualny rozwój, ustalając odpowiednie granice i nawiązując zdrową komunikację.


Terapia par Metodą Gottmana podkreśla znaczenie wagi bliskości. W jaki sposób Rituals of Connection pomagają zapobiegać nawrotom u kogoś, kto wychodzi z nałogu? I w jaki sposób to pomaga parze w ogólnym wyzdrowieniu?

Bardzo ważne jest, aby wszystkie pary opracowały rutynę, która zapewnia przewidywalność, spójność i znaczenie w ich związku. Rodziny i związki  bez poczucia połączenia poprzez wspólne rytuały ( chwile, tradycje) poczują się jak statek dryfujący na morzu. Jest to szczególnie istotne w przypadku par zdrowiejących, biorąc pod uwagę, że rytuały, które posiadali wcześniej, zostały utracone wraz z postępem uzależnienia. W aktywnym uzależnieniu formalne rytuały, takie jak obchody świąt lub urodzin, mogą zaczynać się dobrze, ale kończyć się bardzo źle. Z nieprzewidywalnością zachowań, która towarzyszy uzależnieniu, partner może z lękiem przewidywać, czy po raz kolejny uzależnienie zrujnuje ważne dla nich chwile. Kiedy pary zaczynają zdrowieć, jest to ważna część pracy. Pary często muszą opracować nowe rytuały, aby zintegrować się z życiem rodzinnym.

Wyzwaniem polegającym na skłonieniu ludzi do szukania pomocy w zaburzeniach związanych z używaniem substancji jest przezwyciężenie piętna związanego z uzależnieniem. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba zmagacie się z ewentualnym uzależnieniem, pamiętaj, że uzależnienia są klasyfikowane jako choroba. Nie jest to moralna porażka i można ją leczyć. Najpierw znajdź terapeutę przeszkolonego w leczeniu zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji i innych zachowań kompulsywnych. Istnieje również wiele grup wzajemnej pomocy, takich jak w Centrum Zdrowia Psychicznego Araszkiewicz , a także istnieją skuteczne leki pomagające w leczeniu nadużywania substancji i zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji. Gorąco zachęcam każdego do skorzystania z tych zasobów w celu oceny, zbadania alternatyw i uzyskania potrzebnego wsparcia.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
Iwona Garbacz - ZnanyLekarz.pl